Google+

Dr. Asbóth-Hermányi Lőrinc Bence

közjegyző

A végrehajtás elrendelése

    Az eljárás célja, hogy a jogosult állami kényszer útján tudja elérni, hogy a pénzfizetésre, illetőleg az egyéb magatartásra kötelezett adós teljesítse a kötelezettségét.

Az eljárást az 1994. évi LIII törvény szabályozza (A jogerős fizetési meghagyás végrehajtására vonatkozóan az Fmhtv. eltérő rendelkezéseit kell elsődlegesen alkalmazni).

Az eljárásra az eljárás tárgyától függően a fizetési meghagyást kibocsátó közjegyző, a közjegyzői okiratot szerkesztő közjegyző, közjegyző által hozott, marasztalást tartalmazó határozat és a közjegyző által jóváhagyott - a bírósági egyezséggel azonos hatályú - egyezség alapján bármelyik közjegyző, továbbá a közjegyzőnek a közjegyzői nemperes eljárás lefolytatásáért felszámított díjról és költségről kiállított költségjegyzéke alapján a költségjegyzéket kiállító közjegyzőn kívüli bármelyik közjegyző jogosult.