Google+

Dr. Asbóth-Hermányi Lőrinc Bence

közjegyző

A fizetési meghagyásos eljárás

    A fizetési meghagyásos eljárás célja, hogy a jogosult nem vitatott pénzkövetelése egy gyors, peren kívüli, egyszerűsített eljárásban érvényesüljön.

Nincsen hatásköri és illetékességi szabály (az ország bármely közjegyzője jogosult eljárni), azonban a jogi képviselővel rendelkező fél és a vállalkozás és egyéb jogi személy beadványát kizárólag elektronikus úton a https://fmh.mokk.hu honlapon keresztül terjesztheti elő.

Az eljárásban bizonyítási eljárás lefolytatásának nincs helye. A közjegyző a meghagyással érvényesített követelés jogalapját és az annak bizonyítására szolgáló tényeket érdemben a törvény alapján nem vizsgálhatja, és a meghagyás akkor válik jogerőssé és végrehajthatóvá, ha a kötelezett határidőben nem mond ellent;

 
Beadványt előterjeszteni kizárólag az alábbi formákban lehet:
- írásban postai úton 
- elektronikusan (minősített elektronikus aláírással https://fmh.mokk.hu/ oldalon)
- szóban 

A közjegyző határozata ítélet hatályú, res iudicatát képez. A jogerős fizetési meghagyás alapján közvetlenül lehet végrehajtási eljárást kezdeményezni.

A fizetési meghagyásos eljárást a 2009. évi L. törvény szabályozza.