Google+

Dr. Asbóth-Hermányi Lőrinc Bence

közjegyző

Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása

 
Élettársi kapcsolat két olyan házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat nélkül közös háztartásban érzelmi és gazdasági közösségben (életközösségben) együtt élő személy között áll fenn, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi kapcsolata vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri, féltestvéri kapcsolatban.

Az élettársi kapcsolat létesítése nem hatósági aktus következménye, a felek szubjektív döntésén alapul, viszont ahhoz, hogy jogintézményi jelleget öltsön –vagyis a kapcsolat későbbi joghatások kiváltására alkalmas legyen - közjegyző előtt nyilatkozni kell a kapcsolat fennállásáról. A nyilatkozatot a közjegyző nyilvántartása veszi.

Az élettársi nyilvántartás az élettársi kapcsolat fennállása bizonyításának megkönnyítése céljából tartalmazza:

a) két, nem cselekvőképtelen nagykorú kérelmező által közjegyző előtt közösen tett azon nyilatkozatot, hogy egymással a Polgári Törvénykönyv szerinti élettársi kapcsolatban élnek, és

b) legalább az egyik kérelmezőnek a közjegyző előtt tett azon nyilatkozatát, hogy már nem áll fenn élettársi kapcsolata a vele együtt korábban nyilvántartásba vett személlyel.

Az élettársi nyilvántartásba újabb, az a) pont szerinti nyilatkozat nem jegyezhető be, amíg a korábban nyilvántartásba vett élettársi kapcsolat fennállását az élettársi nyilvántartás igazolja.

Az élettársi nyilvántartás igazolja, hogy egymással élettársi kapcsolata áll fenn azoknak, akiknek az élettársi kapcsolat fennállásáról szóló közösen tett nyilatkozata az élettársi nyilvántartásban szerepel.

Az élettárs a házastárssal ellentétben nem minősül automatikusan családtagnak a tartózkodási és letelepedési engedélyek kiadásakor, lehet ugyanakkor a családtagi státuszt kérvényezni a Bevándorlási és Állampolgársági Hivataltól, ha az élettársak legalább 1 évig együtt éltek, és egyikük magyar vagy más EU tagállam állampolgára, illetve az együttélés hosszától függetlenül, ha az élettárs a magyar vagy EU-állampolgár eltartottja.

 

Az bejegyzéshez  szükséges: 

-  személyes jelenlét 

-  személyi okmányok (fényképpel és aláírással ellátott, valamint amennyiben van, akkor lakcímet igazoló)