Google+

Dr. Asbóth-Hermányi Lőrinc Bence

közjegyző

A bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése

A bejegyzett élettársi kapcsolatot vagy a bíróság határozata szünteti meg, vagy az egyszerű megítélésű ügyekben (pl. a lényeges kérdésekben a felek megegyeztek) a közjegyző a felek közös kérelmére, az erre szolgáló nemperes eljárásban végzéssel.

Az eljárást a 2008. évi XLV. törvény szabályozza.

A kapcsolat megszüntetésének  akkor van helye,

 

ha

 

a) azt a bejegyzett élettársak befolyásmentesen, közösen kérik,

 

írásban (ket tanúval)

 

b) egyik bejegyzett élettársnak sincs olyan gyermeke, akinek

 

tartására a bejegyzett élettársak közösen kötelezettek, és

 

c) a bejegyzett élettársak az őket egymással szemben

 

terhelő, jogszabályon alapuló tartás, a közös lakás használata, valamint - az ingatlanon fennálló közös

 

tulajdon megszüntetése kivételével - a bejegyzett élettársi közös vagyon megosztása kérdésében közjegyzői okiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett

 

magánokiratba foglaltan megegyeztek.

 

A fenti közokirat elkészítésére az a

 

közjegyző is jogosult, aki a bejegyzett élettársi

 

kapcsolatot nemperes eljárásban megszünteti.  Fenti köz okirat díja minimum 60 000 Ft, ilétben a megosztandó vagyon értékéttől függ .

 

 

 

A fent említett  bejegyzett élettársi kapcsolat

 

megszüntetésére irányuló, ugyanazon okiratba foglalt

 

közös kérelemben a feleknek nyilatkozniuk kell a fent

 

meghatározott kérdésekről, a közjegyző

 

illetékességét megalapozó okról, és csatolni kell a

 

kérelemhez a  c)pontban foglalt

 

kérdésekről szóló megállapodásukat, amit - amennyiben

 

illetékes vagyok az eljárás lefolytatására - én is el

 

tudok készíteni.

 

Ha a bejegyzett élettársi közös vagyont

 

képező ingóságok megosztása a kérelem

 

előterjesztésének időpontjában már megtörtént, a

 

kérelemben elegendő ennek tényéről

 

nyilatkozni.